ПЛЕСКУ̀Ч

ПЛЕСКУ̀Ч м. Диал. Пренебр. Негодник, измамник, мошеник. — Ех! — въртеше заканително глава той като станеше дума за Гроздан Грозев. — Да го смъкнат веднъж тоя плескуч, па ще го питам тогава. Г. Караславов, ОХ II, 406. Илийца се вгледа в мръсното прозорче .. и избухна: — Нека Гроздан да иде на война, гиди плескуч с плескуча му! Да върви той, а не да праща нашите мъже! Г. Караславов, ОХ I, 436.

Списък на думите по буква