ПЛЀСНА

ПЛЀСНА1. Вж. плясвам1.

ПЛЀСНА

ПЛЀСНА2. Вж. плясвам2.

ПЛЀСНА

ПЛЀСНА ж. Диал. Лишей по тялото на човек.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква