ПЛЕСНЍК

ПЛЕСНЍК1, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Разг. Плесница, шамар. Неговата дебела и дланеста ръка се изви и се сложи върху мъхливото лице на калфата с такъв плесник, че бедното момче се полюля и се повали на земята като труп. А. Страшимиров, А, 140-141. Дълго мислих какво да направя. .. Можех да опитам с някой от учениците, да го пратя в забранения участък до самите къщи, но това беше съвсем неразумно. Ще го уловят, два плесника и всичко ще им каже — кой го е пратил, за какво. А. Мандаджиев, ОШ, 48. Във въздуха ненадейно префуча малката бяла ръка на диверсанта, плесникът остро и шумно падна върху бузата на Пешо. П. Вежинов, СО, 146.

ПЛЕСНЍК

ПЛЕСНЍК2 мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. 1. Предната част на женска дреха, която покрива гърдите; пазва. Кя и берет [китката], кя и носит, / девойките по пояси, / невестите по плесници, / момчинята под фесове. Т. Панчев, РБЯд VI, 253.

2. Накит, наниз от стари пари, който се закача на шията да закрива гърдите, пазвата (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква