ПЛЕСНЍЧКА

ПЛЕСНЍЧКА ж. Умал. от плесница. Той и сам я [траурната лента] махна при второто си посещение. Тя още отсреща забеляза това и дясната ѝ страна пламна изведнъж като ударена с плесничка. Д. Калфов, Избр. разк., 380. Най-големите почитатели и любители на отца Нила са били жените,.. Единственото женско същество, което са отказало от тие способности, от неговите жълтици и от неговите обещания, е била една млада българка, която е била сестра на един български юнак и която се постарала да даде на Златоуста такава една плесничка, каквато той не получал нито от своя школски учител. Л. Каравелов, Съч. V, 24.

Списък на думите по буква