ПЛЕТА̀ЧЕН

ПЛЕТА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който служи за плетене. За половин година усвоява занаята, баба ѝ купува плетачна машина със скътани .. пари и мама започва да плете. Н. Хинкова, ЛН, 9. Вретената фъркаха, плетачните игли заплитаха бодовете, димяха луличките, святкаха цигарите. Кр. Григоров, ТГ, 88. Плетачен стан.

2. За предприятие — където се изработват плетени изделия (обикн. машинно) като основна трудова дейност или професия. Васил най-после отстъпи на Ванковите молби и му намери работа като помощник-механик в една плетачна работилница на улица Гробарска. М. Грубешлиева, ПИУ, 48. Плетачен цех. Плетачна фабрика.

3. За училище — в който се получава специално образование за изработване на плетива. Дирекцията на първото девическо професионално плетачно училище на Райна М. Атанасова известява, че с разрешение на Министерството на търговията, промишлеността и труда, се открива при училището от 1-ви април 40 дневен подготвителен курс по машинно плетачество за майстори и калфи. Пл, 1934, бр. 1065, 4. В техникума откриха и плетачна паралелка.

Списък на думите по буква