ПЛЕТА̀ЧЕСТВО

ПЛЕТА̀ЧЕСТВО, мн. няма, ср. Работа, занятие на плетач. Аз през лятото работех като обща работничка, а през зимата — където намеря работа, за да събера пари за поправка на машината. Така почнах да се уча на плетачество. П. Славински, ПЗ, 272. // Учебна дисциплина за подготовка на кадри — специалисти по изработване на плетива. Пловдивското предприятие "Плетачна индустрия" дири учителка по плетачеството, която да знае да работи с валчеста и плоска машини. БД, 1909, бр. 24, 4.

Списък на думите по буква