ПЛЕТА̀ЧНИЦА

ПЛЕТА̀ЧНИЦА ж. Сграда или отделно помещение, специално оборудвани, където се изработват различни видове плетива. Тук

тя опита много и най-разнообразни професии — работничка в тютюнев склад, в каучукова фабрика, в плетачница, в предачна фабрика и др. М. Колчакова, П, 61. Преместиха се в някаква плетачница. От плетачницата се прехвърлиха в друга тъкачница. К. Калчев, СТ, 135. — Брат ми работеше с твоята жена в плетачницата. Л. Станев, ПХ, 63.

Списък на думите по буква