ПЛЀТВА

ПЛЀТВА ж. Диал. Плитка (в 1 знач.); пленица, пленик, плетник, пленук, плетица, плетка2, плѐтенка1, плетушка, плескуда2, сплитка, плетеница1, плит4, подлесница. Тази девойка бе от Радино. .. Тя бе дивно красива и стройна хубавица,.. Златистата буйна коса,.., събрана в две дълги плетви, стигаше до кръстеца. Н. Попфилипов, РЛ, 56.

Списък на думите по буква