ПЛЀТЕНЕ

ПЛЀТЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от плета и от плета се. Купиха я тая ваджишка прежда, па седна булката, седна и Марето,.., че му удариха едно плетене, едно мерене и направиха там едни гащички и едно палтенце. Г. Караславов, Избр. съч II, 152. — Я оставете сега плетенето, че излезте да се разходите. Всичките момичета са излезли, само вие стоите затворени. А. Каменова, ХГ, 92. — Твоят приятел .. е един крадец. Без да остави плетенето на кошера,.., Нури извърна към брат си глава и попита недоверчиво: — За дякона ли говориш? Ст. Дичев, ЗС I, 267-268. "Патроно, моме Патроно, / Патроно, пиле шарено! Що йе ова чудо от тебе? / .. / Що йе ова ситно плетене? Нар. пес., СбБрМ, 61.

Списък на думите по буква