ПЛЕТЍЛО

ПЛЕТЍЛО, мн. ‑а̀, ср. Индив. Плетиво̀, плетка1. Махна ръка към Ново село, отиде в стаичката си и се върна с плетило. .. Седна върху торбата, преметна нишка около млечната си шия и бърже, чевръсто заработи. К. Петканов, ОБ, 26. Жена му .. се премести до него и заплете вълнена дрешка за Лилянка. .. Веднага остави плетилото, донесе кафеничето и чаша, и се залови да прави кафе върху печката. К. Петканов, В, 134.

Списък на думите по буква