ПЛЕТИЩА̀К

ПЛЕТИЩА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Събир. Остар. и диал. Съвкупност, множество от плетища като едно цяло. Селските .., кални, прашни пътища, отстраните с плетищак .. за Величка бяха естествените и най-великолепни тротоари и булевари. Ил. Блъсков, ДБ, 48-49. Като се стъмни, той лека-полека се смъкна в селото и, нижешком, край плетищака, слезе право дядови си попови. Ил. Блъсков, ПБ III, 62.

Списък на думите по буква