ПЛЕТЍЩЕ

ПЛЕТЍЩЕ, мн. ‑а, ср. Плет (в 1 знач.). Иззад високите плетища, със забучени по коловете рогати волски черепи или грънци и делви, се появиха брадати мъже. Й. Вълчев, СКН, 29-30. Като минуваха край едно плетище, спуснаха се на тях пробудени псета. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 90. В блесналия въздух пърхат рой врабци, кацат на ята по плетищата и пак на ята се стрелват в свежата синева. С. Северняк, П, 13.

Списък на думите по буква