ПЛЀТКА

ПЛЀТКА1 ж. 1. Плетиво̀. Майка ѝ я слушаше със зяпнала уста. Беше отдавна забравила плетката, която заедно с иглите беше паднала на земята. Ем. Коралов, ДП, 147. За мене най-голямата изненада бе, че тя извади от чантата си започнатата плетка на детска шапчица, която бързо запремята между пръстите си и заплете в кръг като птиче гнездо. Кр. Белев, З, 59-60. Понякога отпущаше ръце, оставяше недоплетения чорап в полата си,.., тежко въздишаше и отново се хващаше за плетката. М. Марчевски, ГБ, 99.

2. Начин, по който се плете или е изплетено нещо. Мама помни наизуст плетки и модели и щом види донесената прежда, веднага преценява "на коя плетка ще върви най-добре". В. Хинкова, ЛН, 9. Едновременно с това лицевата страна на плетката излиза отгоре, а опаката остава отдолу. Г. Георгиев и др., ФПБ, 135. Николина заплиташе нова плетка. Н. Нинов, ЕШО, 8.

3. Диал. Плетеница1 (в 3 знач.); плетенка1. Вързачите знаеха какво обича Габара и в часове на отдих всеки бе сплел по нещо. И кога си тръгнаха, всеки му поднесе своя плетка за вкъщи. Че неведнъж, кога са ходили в негова дом, са виждали по стени, по кътове окачени плетенки от класове. Ив. Кирилов, Съч. II, 77.

◊ Редка (рядка) плетка. Разг. Пренебр. За човек — който е несериозен, непоследователен, на когото не може да се разчита. Това момче е редка плетка — веднъж има намерение да следва, друг път — уж ще работи, а всъщност вечно се мотае по улиците.

ПЛЀТКА

ПЛЀТКА2 ж. Диал. Плитка (в 1 знач.); пленица, пленик, плетник, пленук, плетва, плетица, плѐтенка1, плетушка, плескуда2, сплитка, плетеница1, плит4, подлесница.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

ПЛЀТКА

ПЛЀТКА3 ж. Остар. Интриги, сплетни, козни. Хванатите му и само от царя прегледани книги обясниха на Лудвика ХIV тайната на плетките, на любовните сношения и на славолюбията Фукеови. Б. Горанов, ЖГС (превод), 59. Русия е днес в най-сгодно положение да са залови отворено и смело за оръжието и да унищожи сичките плетки, които са настроени срещу нейната политика. НБ, 1876, бр. 37, 145.

Списък на думите по буква