ПЛЀТНИНА

ПЛЀТНИНА ж. Диал. Плетиво̀, плетка1; плетня. Плетете си плетнината, что я плели другачките. Н. Геров, РБЯ IV, 42.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква