ПЛЀТНЯ

ПЛЀТНЯ ж. Диал. 1. Плет (в 1 знач.), плетище; плетеник1, плетеница1, плетеж, плетиня, плот2. Дворове ти са заградени с плетня. Н. Геров, РБЯ IV, 42.

2. Плетарка, плетарник, плетеник1. Тези нашите чорбаджа .. не забравиха и не останаха думите им напразно — да си направим от плетня една черква. М. Кънчев, В, 83.

3. Плетиво̀, плетка1; плетнина. "Калино, бяло момиче, / .., / кога та питам, кажи ми, / ..: / на кому плетеш таз плетня — / таз гайтан, гайтан копринен?" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 158.

Списък на думите по буква