ПЛЀТОРА

ПЛЀТОРА ж. Мед. Остар. Превишено количество на телесна течност или кръв в организма. Тоя человек [Томас Пара] могъл би да живее и още повече, ако новий му инакъв живот, който отпосле живя .. не бе му докарал смрътна плетора. Й. Груев, (превод) Н, 1881, кн. 6, 458.

— Гр. πλη2ώρα 'изобилие, пълнокръвие' през лат. plethora.

Списък на думите по буква