ПЛЀШЧИЦА

ПЛЀШЧИЦА ж. Умал. от плешка. Още по-силно писнал Милко, затиснат под грамадата дрехи... Оттогава между плешчиците му се появила малка, колкото орех подутина. П. Проданов, С, 84.

Списък на думите по буква