ПЛЀЩИЧКИ

ПЛЀЩИЧКИ мн. Умал. от плещи. С обич помисли за тънките, загорели ръчици, прежулени от ведрото, за приведеното от усилие гръбче с острите плещички. .. Рожбичка! В. Мутафчиева, ЛСВ I, 289. — Та пойди си, а юначе, планиница, / пресечи си габровица, а юначе, / та дойди си, а юначе, дори дома; / Спростри си я [невестата] на плещички, а юначе, / реди си я от главица до петици, юначе. Нар. пес., СбНУ ХХIХ, 118.

Списък на думите по буква