ПЛИК

ПЛИК1, плика̀, пликъ̀т, мн. плѝкове, след числ. плѝка, м. 1. Правоъгълна книжна торбичка обикновено за изпращане по поща на писмо, документ и под., която се затваря (залепва) след поставянето им в нея. Извади от чекмеджето хартия и плик, вдигна фитила на лампата .. и седна да пише на Недьо от Караач. В. Геновска, СГ, 60. Драката сложи дописката в плика, залепи го, адресира го и излезе навън. Т. Монов, СН, 108. В ъгъла напипа една папка и я отвори. Писма. Писма с различни почерци, в различни пликове... М. Грубешлиева, ПИУ, 250. Как е станало и ви са дошле писмата ми от 23 февр. в плик от посолството, това не разумявам. АНГ I, 133. Плик за писмо. Плик с марка. Плик с документи. Луксозен плик. Цветен плик. // Разш. Тази правоъгълна книжна торбичка със сложеното в нея писмо, документ или др. — Писмо. Заповядайте. Той му подаде бял плик. М. Марчевски, П, 117. На другия ден дохожда разсилният и ми носи плик: уволнявате се в интереса на службата! Й. Йовков, ПГ, 9. В пощата не бивало, затова занесох плика на гарата, да го пратя по влака. Д. Бозаков, ДС, 77.

2. Торбичка с правоъгълна форма, обикн. от хартия, за опаковане и съхранение главно на продукти, за насипване или опаковка на хранителни и други видове стоки при продажбата им; кесия. [Медаров] остави непохватно плик с плодове на масичката и букет карамфили. Д. Фучеджиев, Р, 333. През онази есен, когато освещаваха паметника на Шипка-балкан, се замъкнахме и ний .. Като свърши молебенът и парадът, на нас, на народа, значи, ни дадоха по един плик с малко хляб и сирене, а големците и опълченците бяха поканени на отделна трапеза. Чудомир, Избр. пр, 86. Пликът ѝ с лещата беше се пукнал и когато стана права сред блъсканицата в трамвая, съвсем се разкъса и лещата се разпиля до зърно. М. Грубешлиева, ПП, 180. Да похода, да полиба / ергенете, сербезете: / .. / да доождат, да доносват / кутиите с локумите, / пликовете с бонбоните. Нар. пес., СбНУ XLVI, 160. // Подобна опаковка от полиетилен или

друг материал за същите цели. Поставените в кутия бонбони се изолират от стените ѝ с водонепромокаема хартия (пергаментова парафинирана хартия, целофанов, полиетиленов плик и пр.). А. Генадиев и др., ТЗ, 71. Купих красив плик за подаръка. △ Плик с брашно. Плик с ориз. Плик с ябълки.

3. Количеството продукти, писма и др. в такава опаковка, торбичка. Планът на съзаклятниците беше този. Когато Кортес седне на трапеза да вечеря наедно с офицерите си, да му поднесат един плик лъжливи писма, уж че пристигнали от Вера Круч от Испания. П. Кисимов, ОА II (превод), 155. Изсипах целия плик боб.Нося един плик портокали.

4. Вид дамски или детски гащи без крачоли; пликче. Дамски плик. Детски плик.

5. Нов. Чаршаф, ушит като торба, калъф, в който се пъха юрган, одеяло или друг вид завивка; юрганска торба, горен чаршаф. Предпочитам цветните пликове за юрган. Плик от хасе. Плик с апликация.

— От ит. plico. — Н. Хилендарец, Славяноболгарский предручний послателник, 1835.

ПЛИК

ПЛИК2, плѝкът, плѝка, мн. плѝкове и плѝци, след числ. плѝка, м. Диал. Плюска, пришка, мехур; плига, флюшка. — Виж, излезли ти плици. — Какви плици? — Ей това! — показва ѝ той един мехур на дланта, вдигнал се от твърдата дръжка на копачката. Д. Ангелов, ЖС, 378. Набол се, та петата му изкарал голем плик; изгорел се — язико му е се плици. СбНУ XLII, 272.

Списък на думите по буква