ПЛИКЀТИНКИ

ПЛИКЀТИНКИ, само мн. Диал. Листа на див лапад, които се употребяват вместо спанак при правене на пликета.

— От Т. Панчев. Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква