ПЛИМУТРО̀К

ПЛИМУТРО̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1.Обикн. ед. Зоол. Порода едри носливи кокошки с жълти крака и човка и пъстро оперение, които се отглеждат за месо и яйца. Съществува и порода плимутрок. При нея петелът тежи около 4,3 кг, а кокошката снася до двеста яйца. Ст. Дончев, ПНД, 13. От познатите 8 разновидности на плимутрока .. най-разпространен е пъстрият (кукувичен) плимутрок. Кр. Генджев и др., Ж, 84.

2. Кокошка от тази порода. През работно време в канцеларията, а след шест часа в "Стара планина" деловодителят Раданов успя да направи не само хубаво обличко коремче, но и двуетажна къща — с верандите му .. с курниците му, пълни с легхорни, плимутроци и питомни бели зайци. Д. Калфов, Избр. разк., 230.

— От англ. Plymouth Rock през рус. плимутрок. — Друга (разг.) форма: плиматро̀к.

Списък на думите по буква