ПЛИОЦЀНОВ

ПЛИОЦЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Плиоценски. Плиоценов период.

Списък на думите по буква