ПЛЍСВАМ

ПЛЍСВАМ, ‑аш, несв.; плѝсна, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. плѝснат, св. 1. Прех. Плискам, изливам, изхвърлям веднъж или изведнъж вода или друга течност, обикн. от някакъв съд; лисвам. Проплакна котлето, плисна водата през прага. Й. Радичков, СР, 59. Тя плисна остатъка от виното по дирите на мъжа, което според някои има силата на магия. Ст. Загорчинов, Избр. пр. III, 461. Отвори се там, зад оградата врата, някой плисна.. леген с вода, после вратата отново тропна, изтрака ключ. Д. Талев, ГЧ, 309. // За съд с течност или течно вещество — при раздвижване плискам, разливам, разплисквам веднъж или изведнъж част от съдържанието си или всичкото. В бързината тя наклони подноса, чашата се обърна и плисна останалата течност върху роклята ѝ. Ведрото се разклати и плисна вода.

2. Прех. Плискам веднъж или изведнъж вода върху някого, нещо, за да го измия, охладя и пр.; лисвам. Гостенинът станал, поразкършил рамене и отишъл да плисне лицето си с вода. Й. Попов, БНО, 119. На детето му стана много горещо и аз го плиснах с водичка.

3. Непрех. За течност или течно вещество — плискам, изливам се изведнъж в малко количество при раздвижване или обръщане, падане на съда, в който съм поставен; плисвам се. При всяко рязко движение на тялото кобилицата разклаща менчетата и от тях плисва вода.Не усети как събори вазата. Водата плисна върху масата и намокри покривката.

4. Непрех. За река, вода и под. — изведнъж започвам да тека буйно и шумно; потичам, протичам. След поройни дъждове планинският поток плисваше буен и мътен надолу към селото.Взривиха бента и реката плисна пълноводна в коритото си. // За кръв, вода и друга течност — започвам да тека, протичам изведнъж от някакъв отвор; бликвам, шурвам. Куршумите ниско изсвириха.. От лявата му буза плисна кръв и обагри цялото му тяло. Гр. Угаров, ПСЗ, 563. Плисна фонтан и Слав се учуди, че този фонтан беше бял и святкаше. Д. Фучеджиев, Р, 25. Изсвистя помпата и зад борда плисна струя вода. Д. Добревски, БКН, 131. Куршумът проби бъчвата и от отвора плисна последният запас от вода. // За вълни — връхлитам с плясък; плисвам се. Вълната плисна и ги обля до колене. Д. Добревски, БКН, 93. Вълна между ред от вълни се притисна, /../ изви по скалите, преметна се, плисна / и бързо оттегли се пак. К. Христов, Кр, 9.

5. Непрех. За дъжд — изведнъж започвам да валя много силно, да се лея обилно и шумно. Понякога излизаше вятър .. Тогава дъждът плисваше с удвоена сила, а пламъчетата на свещите се успокояваха. А. Гуляшки, ЗВ, 216. Насърчаваше [Вида] работниците да бързат с покрива, дорде не са плиснали есенните дъждове. Г. Алексиев, ДЦ, 32. Бурята не спираше — може би скоро щеше да плисне дъжд! Г. Райчев, Избр. съч. II, 53. Тогава небето се разтвори, та плисна дъжд и засвяткаха светкавици, и заечаха гърмове. А. Дончев, ВР, 152.

6. Прен. Прех. За слънце или друг източник на светлина — изведнъж обливам със светлина някого, нещо. Когато излезе на улицата пред входа, плисна го слънцето и блясъкът на снега. Т. Генов, ДОД, 107. // Непрех. За светлина — изведнъж заструявам, разливам се. Ръката ѝ едва намери бравата. В лицето ѝ плисна светлината. Ослепи я. Л. Михайлова, Ж, 68. Плашеха я светлините, които плиснаха по целия двор. М. Яворски, ХСП, 102.

7. Непрех. Рядко. Падам, хвърлям се или бивам хвърлен, бутнат във вода, воден басейн, при което се произвежда плисък; цопвам, плясвам, пльосвам се, плисвам се. Засили се,

подскочи в края на дъската и като полетя надолу, плисна във водите на басейна. △ Децата се състезаваха на брега да хвърлят надалече камъчета, които плисваха в морската вода едно след друго.Нещо тежко плисва недалеч от нашата лодка.

8. Прен. Непрех. За звуци, глъч и под. — изведнъж се разнасям, понасям; разливам се, плисвам се. Разкъсан залп процепи тишината и плисна върху снишените и като че изплашени къщурки на Ястребино. Г. Караславов, Избр. съч. I, 422. Медните камбани с тъжен звън / и веригите с злокобен звън / звъннаха през зимен здрач — / плисна майчиният плач. М. Петканова, Ст, 44. плисвам се, плисна се I. Страд. от плисвам в 1 и 2 знач. Брегът се плисва от пенеста вълна. II. Възвр. от плисвам във 2 знач. Плисна се още веднъж и се прибра в стаята си. М. Грубешлиева, ПИУ, 288. Плисни се с малко вода, за да се поразхладиш. плисвам си, плисна си възвр. от плисвам във 2 знач. Плиснах си вода да измия лицето си.

ПЛЍСВАМ СЕ несв.; плѝсна се св., непрех. 1. За вълна, вода и под. — удрям се с плясък о нещо, връхлитам с плясък върху нещо; плисвам. Морето се люлееше пред нозете на коня му бавно и лениво, широки, ниски вълни се плисваха с тих шум и се разливаха по крайбрежния пясък. Д. Талев, С II, 21. Буйно придошла, реката разярена / се плисна сепната из свойте брегове. П. П. Славейков, КП ч. III, 254.

2. За течност или течно вещество — изведнъж излизам, изскачам, изливам се от съда, в който съм поставен, поради разклащане, обръщане или падане на самия съд; плисвам, разливам се. Котелката изхвръкна от ръката ѝ и хлопна на камъните. Още топлата зарзаватена чорба се плисна. Ем. Коралов, ДП, 13. Не усетих как съм бутнал чинията с ръка и как супата се плисна.

3. Плисвам (в 7 знач.); цопвам, плясвам, пльосвам се. Тялото му се тръшна в урвата, търкулна се пак и се плисна в мътните води на Янтра. Ив. Вазов, Съч. XIV, 203.

4. Прен. За звуци, глъч и под. — плисвам (в 8 знач.); разливам се, понасям се, разнасям се. Керванджията се прекръсти .. И над колите се плисна тежка керванджийска песен. Вл. Свинтила, СЗЗ, 128. Откъм гостната топло се плисна гласът на свещеника. Д. Вълев, З, 299.

Списък на думите по буква