ПЛИСЀ

ПЛИСЀ, мн. ‑та, ср. Всяка една от успоредните гънки на плат или дреха, направени чрез гладене или по машинен начин. За да се образува плисе, необходимо е трайно нагъване на плата.. Според дълбочината си плисетата се делят на пълни и непълни. На пълното плисе дълбочината е колкото широчината му. Н. Афлатарлиева и др., ТГДО, 101. Полата е с четири плисета отпред.Калъфите на мебелите са с плисета. Едро плисе. Ситно плисе. // Самост. или в мн. с предл. на. Полите са прави, но постепенно се налагат наново плисетата и клошът. ОФ, 1961, бр. 5147, 4. Направена от дантела, тюл, газ.. в пълен верев, солей, плисе или фризе, роклята леко подчертава талията. ЖД, 1967, кн. 12, 21. Много модни са блузите с права яка и голяма джувка или с предници на плисета. ЖД, 1967, кн. 10, 22. За щастие, когато Христофор и Домна се върнаха, вечеринката продължаваше. Домна беше пак в същата рокля на плисета. Б. Болгар, Б, 19.

— Фр. plissé.

Списък на думите по буква