ПЛИСЍРАНЕ

ПЛИСЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от плисирам и от плисирам се. В масовото произ‑

водство се използуват специални преси за плисиране на поли. Тези преси нагъват плата по даден образец. Н. Афлатарлиева и др., ТГДО, 105.

Списък на думите по буква