ПЛИСКА̀ВИЦА

ПЛИСКА̀ВИЦА1 ж. Диал. Речен праг, от който водата се стича, пада с плискане; плискало1, плескало, падало, бучало, скок. Боазката река слизаше по плискавиците и носеше вода за бостаните и воденичките надолу — чак до зелените лъки на Пречиста. З. Сребров, МСП, 55.

ПЛИСКА̀ВИЦА

ПЛИСКА̀ВИЦА2 ж. Геол. Лиска2. — Язовирът легна на варовик — обяснява инж. Жулев — под варовика се откри мергел (плискавица, лиска). З. Сребров, Избр. разк., 224.

Списък на думите по буква