ПЛИСКА̀ЛО

ПЛИСКА̀ЛО1, мн. ‑а, ср. Диал. 1. Съд, средство за плискане, изливане на вода.

2. Плискавица1; падало, плескало, бучало, скок.

— Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901. — Друга форма: плеска̀ло.

ПЛИСКА̀ЛО

ПЛИСКА̀ЛО2, мн. ‑а, ср. Диал. Детска играчка — дрънкалка.

— От Ал. Дювернуа, Словарь болгарского языка..., 1885.

Списък на думите по буква