ПЛИТКОВО̀ДЕН

ПЛИТКОВО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Книж. 1. Който е с малка дълбочина на водата по отношение на някаква средна норма; плитък. Противоп. дълбоководен. С голяма известност сред туристите се ползува живописното езеро Миватън в северна Исландия..Това плитководно езеро с множество острови се отличава с необикновено чистата си вода, която дори изглежда възсиня. С. Кюпрюбашиев, И, 50. Жълто море е плитководно (средна дълбочина 50 м). Г. Костов и др., К, 36. Край брега се простира верига от пясъчни коси, които отделят от океана плитководни лагуни. Л. Мелнишки, Н, 4-5. Плитководен басейн.

2. Който се намира на малка дълбочина във водата. Противоп. дълбоководен. По голяма част от крайбрежието се простира верига от плитководни пясъчни насипи, рифове. Л. Мелнишки, С, 5. // Който живее, вирее, съществува във водата на малка дълбочина. Противоп. дълбоководен. Я. А. Бирщейн и М. Е. Виноградов описват дълбоководните мамарци .. Същите автори споменават за плитководния мамарец, който живее в слабо солена вода. С. Влахов, ЖЗМ (превод), 100-101. Плитководни организми. Плитководни растения.

3. Спец. За геоложки образувания — който води началото си от някогашни плитки води, образуван е в плитки води. Противоп. дълбоководен. Скалите на горния Триас започват с плитководните утайки, под които следват варовици и доломити. Геол. IX кл, 157. Плитководни наслагвания. Плитководни пластове.

Списък на думите по буква