ПЛИТКОВО̀ДИЕ

ПЛИТКОВО̀ДИЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Място с плитки води обикн. в голям воден басейн. Не трябва да бъдат пускани спасените делфини изведнаж в дълбока вода. Необходимо е преди това в плитководието да се убедим, че делфините могат самостоятелно да плуват. Ц. Цанев и др., ЧП, 63. Температурата на водата тогава [през зимата] достига 8-9° в централните и южните части на морето, а в северозападното плитководие спада даже до -1° и настъпва замръзване. В. Петрова, РС, 11-12. Морско плитководие. Океанско плитководие.

Списък на думите по буква