ПЛИТКОСКРОЀН

ПЛИТКОСКРОЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За лъжа, интрига, клевета и под. — в който лесно може да се прозре, разбере, долови хитрина, корист, неистинност, защото е лошо, неумело измислен, съчинен; плитък. Писмото, с което фирмата изиска координатите на върховете по границата, уж за да проучва нови рудни легла, беше плиткоскроена лъжа; то трябваше да заблуди чуждото разузнаване. Х. Русев, ПЗ, 127. Воденичарят разбра още от пръв път мръсното намерение, което скриваше тая плиткоскроена измама. Ив. Вазов, Съч. XXII, 21. Плиткоскроен план. Плиткоскроен обир. Плиткоскроена клюка.

Списък на думите по буква