ПЛОВДИВЧА̀НКА

ПЛОВДИВЧА̀НКА ж. Жена, която е родена или живее в град Пловдив. — Изглежда вашите жени се крият и забулват от собствените си мъже, а пред чуждите... май срам нямат. — Бай Петко, за неговата това не се отнася — тя не се забулва, като пловдивчанка се връцка. Б. Несторов, АР, 193-194. Младият Стоенчев се усмихна презрително, подаде ръка на дамата си и я поведе към бюфета .. — Каква му е тя? — .. — Жена му .. Била пловдивчанка от долно произхождение. Ем. Станев, ИК I и II, 234.

Списък на думите по буква