ПЛО̀ВЧЕ

ПЛО̀ВЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от пловка; юрдече. На дивата пловка яйцата да ги измъти кокошка, оно пловчетата ѝ са пак диви. СбНУ, XXV, 28.

Списък на думите по буква