ПЛОДЀЦ

ПЛОДЀЦ, мн. няма, м. Остар. Умал. от плод. — Що носиш, господине? — Аз? Сбирка стихове, / плодец на мойто бдение. Ив. Вазов, Съч. III, 100.

Списък на думите по буква