ПЛОДО

ПЛОДО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който се отнася до плод, който е свързан с плод (в 1 и 2 знач.), напр.: плододръжка, плодосемка, плододаване, плодоносене, плодомелачка, плодоберачка, плодопреработвателен, плодолечение.

2. Който ражда, дава, носи плод (в 1 и 2 знач.), напр.: плодороден, плодоносен, плодотворен.

Списък на думите по буква