ПЛОДОБЀР

ПЛОДОБЀР, мн. няма, м. Рядко. Времето, когато се берат, събират, прибират узрелите плодове. — Още един лист от календара свърши, мина и риболовът, идва плодоберът. НТМ, 1961, кн. 12. До плодобера не остава много време. РД, 1958, бр. 184, 1. Към края на плодобера плодовете [на ягодите] издребняват и формите са по-правилни. П. Даскалов и др., ТК, 78.

Списък на думите по буква