ПЛО̀ДОВКА

ПЛО̀ДОВКА ж. Разг. Ракия от плодове; плодова. Вечер някои [от строителите] насядваха направо по побелялата от пътния прах трева и си подаваха шишето с възкисела плодовка от ръка на ръка. Ив. Венков, ХКН, 103.

Списък на думите по буква