ПЛОДОДА̀ВАНЕ

ПЛОДОДА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Бот. Даване, раждане на плод при растенията; плодоносене. Овощните дървета не встъпват веднага в плододаване, а преминават един период на усилен растеж, след който образуват плодове. Осн. сел. стоп. VIII и IX кл, 61. Сливовите дървета,.., отглеждани при съответната агротехника, встъпват рано в период на плододаване и дават почти ежегодно високи добиви и качествени плодове. П. Маринов, ССБ, 12. Цъфтенето и плододаването на пипера е последователно и продължително. П. Даскалов и др., ТК, 44.

Списък на думите по буква