ПЛОДОЛЕЧЀНИЕ

ПЛОДОЛЕЧЀНИЕ, мн. няма, ср. Лечение чрез периодично хранене само или предимно с плодове и зеленчуци; плодотерапия. Препоръчва се плодолечението да се провежда под лекарско наблюдение.При затлъстяване плодолечението дава много добри резултати.

Списък на думите по буква