ПЛОДОЛЍСТ

ПЛОДОЛЍСТ м. Бот. Вид плодник на растителен цвят, представляващ видоизменен лист. Той [плодникът на сливата] е образуван от един видоизменен лист, наречен плодолист. Бтн VI кл, 108. Той [плодникът] може да бъде съставен само от един плодолист .., както е например при бобовите растения. М. Воденичаров и др., ЕБ, 133. Семената на бора стоят открито върху семенните люспи (плодолисти). Затова борът и всички иглолистни се наричат голосеменни растения. Бтн VI кл, 104.

Списък на думите по буква