ПЛОДОНО̀СЕН

ПЛОДОНО̀СЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. 1. За растение — който ражда, дава богат, изобилен плод; плодовит, плодороден. Противоп. безплоден. Европейските плодоносни дървета са тука в изобилие: така например, аз виждах в България цели гори от черешови и сливови дървета. С, 1872, бр. 39, 310. Плодоносен сорт.

2. За земя, нива — върху който отглежданите растения дават, раждат много плод; плодороден, плодовит. Противоп. безплоден. Пласт ситен пясък покриваше като с килим плодоносната по-преди земя, осъдена сега на безплодие и ялавост. Ив. Вазов, НО, 17. От мислите му изчезна вече срамежливата Цвета и дъхът на земята, чиито плодоносни недра широко се отваряха,.., отново го завладя. Елин Пелин, Съч. III, 111. Нашето отечество ако и да е понегде планинисто, но такива краища ся губят изпред пространните плодоносни поля. Лет., 1871, 161. // Разш. Който съдържа или носи, дава изобилни блага; благодатен. Земята е плодоносна, .. пуща мрамор, коприна, мед и восък. И. Андреев-Богоров, КГ, 112.

3. За годишно време, сезон — в който се ражда плод (обикн. изобилен), който се отличава с плодородие; плодороден. — Асене, идва лято. Плодоносно лято. Д. Кисьов, Щ, 302. Така, в проповеди и смях измина горещото лято. Измина и тихата плодоносна есен. СбХ, 131.

4. Който благоприятства плодородието, който създава добри условия за плодородие; плодотворен. Пролетта настъпваше буйна и весела, драго беше човеку да живее и всяка твар се радваше на живота, на топлото слънце, на плодоносната влага по земята. Д. Талев, ЖС, 197. Над селяшката мъка и труд, плодоносен, напояващ, обилен, дъждът заваля. Е. Багряна, ПЗ, 26.

5. Прен. Който носи, дава добри или много резултати, последици, постижения; резултатен, ползотворен, плодотворен. На 4 октомври 1926 година Ирена Кюри и Фредерик Жолио се свързват чрез брак. Оттук нататък започва плодоносната съвместна творческа работа на съпрузите Жолио-Кюри. С, 1951, кн. 5, 183. 1910 година бе изобщо твърде плодоносна за българската книжнина. Пенчо Славейков издаде "На острова на блажените" и "Сън за щастие", Яворов — "Подир сенките на облаците", Петко Тодоров — "Невяста Боряна" и "Змейова сватба". К. Константинов, ППГ, 172. Разгърнете биографията на кой да е значителен български писател, разгърнете и книгите — вие ще откриете плодоносните резултати от общението с руската литература, с нейната мисъл и съзнание за дълг пред народа! В. Йосифов, Избр. тв I, 73. Плодоносен труд. Плодоносен опит. Плодоносна идея. Плодоносен разговор.

Списък на думите по буква