ПЛОДОПО̀ЛЗВАНЕ

ПЛОДОПО̀ЛЗВАНЕ и ПЛОДОПО̀?ЗУВАНЕ, мн. няма, ср. Юрид. Право да се ползват естествените или граждански добиви от земя, вещ или от друго право. Жителите-собственици имаха на своя страна решението на правосъдието, обаче бяха загубили плодоползуването, понеже във времето, между решението на първата комисия, .. и решението на апелативната комисия,

агрономът .. беше отдал земята другиму. Пл, 1933, бр. 1418, 3. Както се вижда във всички тези [законодателни] паметници, не става дума почти за никакво гражданско и търговско право: никаква собственост, съсобственост, ограничения в полза на съседни имоти, сервитути: плодоползуване, обитаване. Ив. Хаджийски, БДНН I, 62.

Списък на думите по буква