ПЛОДОПОЛЗВА̀ТЕЛКА

ПЛОДОПОЛЗВА̀ТЕЛКА, ж. Юрид. Жена плодоползвател.

Списък на думите по буква