ПЛОДОПРЕРАБОТВА̀ТЕЛЕН

ПЛОДОПРЕРАБОТВА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е свързан или се отнася до преработване на плодове; плодопреработващ. Произведеното количество пектин задоволява не само нуждите на нашата плодопреработвателна и други промишлености, но част от него се изнася. М. Киров, ТК, 167. Плодопреработвателно предприятие. Плодопреработвателни машини.

Списък на думите по буква