ПЛОДОПРЕРАБО̀ТВАЩ

ПЛОДОПРЕРАБО̀ТВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Плодопреработвателен. Подбирането на сортове с различно време на узряване на плодовете ще удължи периода за снабдяване на населението с пресни плодове и на плодопреработващата промишленост със суровини. П. Маринов, ССБ, 51. Този сорт [сливи] трябва да намери по-широко разпространение в промишлените градини главно край големите консумативни центрове като десертен сорт и близо до плодопреработващите предприятия като сорт за преработка. П. Маринов, ССБ, 186.

Списък на думите по буква