ПЛОДОРО̀ДНОСТ

ПЛОДОРО̀ДНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на плодороден; плодородие. Тревополните сеитбообороти .. осигуряват възстановяването и повишаването на плодородността на почвата. ОФ, 1950, бр. 1724, 5. Тази плодородност [на Египет] не са простира по-далеч от крайбрежията на Нил. С. Бобчев, ПОС (превод), 251.

Списък на думите по буква