ПЛОДОСЀМКА

ПЛОДОСЀМКА ж. Бот. Плод на растение, който съдържа едно семе. Оплоденият завърз [на лайката] се развива в дребен плод с едно семе и се нарича плодосемка. Бтн VI кл, 131.

Списък на думите по буква