ПЛОДОСМЀНЕН

ПЛОДОСМЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Сел.-стоп. За който е характерно редуваното засяване на различни селскостопански култури. Наред с угарната система, у нас е въведена и плодосменната система. ОФ, 1950, бр. 1826, 2. Плодосменното стопанство в продължение на деветнадесетото столетие се разви твърде много. Бълг., 1902, бр. 531, 2. Чрез плодосменно земеделие се постига по-пълноценно използуване на земята и се получава по-голяма и по-разнообразна продукция. Плодосменно сеитбообращение.

Списък на думите по буква