ПЛОДОХРАНЍЛИЩЕ

ПЛОДОХРАНЍЛИЩЕ ср. Спец. Специално пригодено помещение, в което се съхраняват пресни плодове и зеленчуци. Както има вече машини за обработка на овощните градини, така има превозни средства, които ще закарат изобилието в плодохранилищата и в консервните комбинати в Кюстендил, Радомир и другаде. Ст. Поптонев, ОБЛ, 178. Серният двуокис се употребява за дезинфекция на хамбари, плодохранилища и пр. Хим. VIII кл, 1965. Ябълките и крушите се съхраняват в специални плодохранилища. П. Даскалов и др., ТК, 122.

Списък на думите по буква