ПЛОДОЯ̀ДЕН

ПЛОДОЯ̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Обикн. за птица — който се храни само с плодове и зеленчуци. Човката на повечето от видовете [чинки] е ненасекомояден тип, не шиловидна, а по-груба и по-тъпа и масивна като на типичните зърноядни и плодоядни птици. Н. Боев, Г, 95. Там обитават толкова характерните за тропическия лес плодоядни гъби, папагали. Л. Мелнишки, Кам., 12.

2. За режим, диета — при който храненето е само с плодове и зеленчуци; вегетариански. Абсолютно .., плодояден режим на хранене изглежда не подхожда на нуждите и интересите на нашите европейски раси. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 242.

Списък на думите по буква