ПЛОДОЯ̀ДСТВО

ПЛОДОЯ̀ДСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Начин на хранене (обикн. прилаган с цел), при който за храна се употребяват само или

предимно плодове и зеленчуци, обикн. сурови. Най-успешно плодоядството се практикува през лятото и есента.Добре е децата от малки да се приучат на плодоядство.

Списък на думите по буква